Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2018 và chương trình công tác tháng 02/2018

I. Kết quả công tác tháng 01/2018

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I; báo cáo Sở GD&ĐT và UBND thành phố.

- Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán, trực Tết, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thực hiện theo Thông báo số 410/TB-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

BÁO CÁO

Kết quả công tác tháng 01/2018

và chương trình công tác tháng 02/2018

 

I. Kết quả công tác tháng 01/2018

1. Công tác Hành chính – Tổng hợp

- Tổng hợp số liệu, hoàn thành báo cáo sơ kết học kỳ I; báo cáo Sở GD&ĐT và UBND thành phố.

- Hướng dẫn nghỉ Tết Nguyên đán, trực Tết, báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán thực hiện theo Thông báo số 410/TB-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

- Xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

- Các trường tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I.

- Giáo dục thành phố thực hiện chương trình, nhiệm vụ học kì II từ ngày 15/01/2018.

- Phối hợp kiểm tra công tác phong trào thi đua tại các đơn vị.

- Tiếp tục kiểm tra việc triển khai cổng thông tin điện tử trực tuyến Phòng GD&ĐT thành phố.

2. Công tác Thi đua – Khen thưởng

          Tiếp nhận đề tài, sáng kiến của cá nhân, tập thể đã đăng ký đầu năm học sau khi được cơ sở giáo dục xét duyệt đề nghị công nhận cấp thành phố.

3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Kiện toàn CBQL các trường thiếu hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ trong năm 2018

- Tổng hợp, thống kê hồ sơ trường giữa năm học.

- Báo cáo công tác Tổ chức cán bộ năm 2017.

- Tổng hợp và thông báo danh sách nghỉ hưu 6 tháng cuối năm 2018.

          4. Công tác Kế hoạch – Tài vụ

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tự chủ kinh phí năm 2017 và bảng thuyết minh dự toán chi kinh phí năm 2018 của các trường công lập.

- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm tra dự toán; tiến hành giao dự toán thu, chi năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc Phòng.

- Các trường tham gia tập huấn phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp qui định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC theo yêu cầu của đơn vị.

          5. Giáo dục Mầm non

- Tổ chức họp trực báo hiệu trưởng; sinh hoạt và tập huấn chuyên môn toàn ngành.

- Tiếp tục kiểm tra thực hiện đánh giá trẻ cuối giai đoạn của các trường mầm non; kiểm tra công tác phòng bệnh mùa đông cho trẻ và kiểm tra nhóm/ lớp tư thục gia đình tại các xã, phường.

6. Giáo dục Tiểu học và THCS

- Tổ chức hội nghị chuẩn bị các điều kiện thay sách giáo khoa mới.

- Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp thành phố.

- Giáo dục Tiểu học triển khai tổ chức hội thi “Viết chữ đúng – Rèn chữ đẹp” các cấp; giao lưu “Ngày hội học sinh tiểu học với ATGT” cấp thành phố.

- Tham gia sinh hoạt tổ mạng lưới chuyên môn cụm huyện theo kế hoạch của Sở.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9.

- Tham gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh (tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Khiết).

7. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Kiểm tra chuyên môn Trường MN Tuổi Thơ, TH Số 1 Tịnh Hòa; nội bộ Trường MN Trương Quang Trọng.

- Kiểm tra quản lý bếp ăn và tổ chức bữa ăn cho trẻ tại các Trường mầm non, tiểu học có bán trú.

- Phối hợp các bộ phận kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị cơ sở.

- Kiểm tra chuyên đề các trường mầm non.

8. Công tác phối hợp

Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động từ thiện dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm và tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

9. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và tăng cường CSVC

- Hướng dẫn các trường đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2018 chuẩn bị các điều kiện tiến hành thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

- Hoàn thiện hồ sơ tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 cho các xã, phường đạt chuẩn.

- Tiếp tục kiểm tra một số trường đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm.

- Kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trên địa bàn thành phố.

II. Nhiệm vụ công tác tháng 02/2018

1. Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I, năm học 2017-2018; tổ chức các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tổng hợp và báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết về Sở GD&ĐT và UBND thành phố theo qui định.

2. Tổ chức kiểm tra thực hiện Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh tại các trường thuộc thành phố.

3. Chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia đối với các trường đăng ký năm 2018. Kiểm tra, khảo sát tình hình CSVC các trường trên địa bàn thành phố.

4. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch nhu cầu giáo viên năm học 2018-2019, dự kiến 2019-2020 theo định mức quy định. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình quản lý nhân sự (PMIS) theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

5. Tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2017 của các đơn vị trong ngành gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tiến hành thẩm tra quyết toán. Họp trực báo kế toán định kỳ tháng 02/2018.

6. Giáo dục Mầm non: kiểm tra nhóm trẻ tư thục; tiến hành xây dựng mô hình điểm: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại 03 trường: MN 2/9, MN Chánh Lộ và MN Quảng Phú.

7. Giáo dục Tiểu học: Tổ chức Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; tham gia Ngày hội học sinh tiểu học với ATGT cấp tỉnh.

8. Giáo dục Trung học cơ sở: Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường, theo môn học. Họp Phó Hiệu trưởng sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học học kỳ II, năm học 2017-2018. Tổ chức thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp thành phố, tham gia cấp tỉnh. Chấm thi Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh.

9. Kiểm tra nội bộ Trường THCS Nghĩa Dũng; kiểm tra công tác phòng chống ma túy - HIV/AIDS, an toàn giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy ở các trường trực thuộc. Kiểm tra công tác quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Phòng GD&ĐT thành phố báo cáo./.

 

 

Bài viết liên quan